ZULU F&E, s.r.o.

ZULU F&E, s.r.o.

Podkovářská 800/6
190 00 Praha-Vysočany
IČ: 28400216
DIČ: CZ28400216

Informace o kanceláři ZULU F&E, s.r.o.

Potřebujete vést účetnictví, zpracovat mzdy, administrativní podporu či školení z oblasti účetnictví, mezd a daní? Pak Vám rádi pomůžeme!

Nabízíme komplexní vedení účetnictví – finanční účetnictví, mzdové účetnictví, skladové hospodářství, vypracování daňových přiznání (DPH, DPPO, silniční daň a daň z nemovitostí) pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

V rámci smlouvy o vedení účetnictví poskytujeme našim klientům základní i specializované daňové poradenství (formou konzultací či elektronickou poštou), pravidelné informace z aktuálního dění v české legislativě (elektronický zpravodaj), administrativní a základní právní podporu (příprava a kontrola smluv pro pracovně-právní vztahy, připomínkování smluv obchodně-závazkového práva, příprava interních směrnic účetní jednotky). Veškeré služby nabízíme jak v českém, tak anglickém jazyce.

Samozřejmostí je i zastupováním zákazníků nejen na úřadech státní správy, včetně zakládání nových společností na základě udělené plné moci a další administrativně organizační služby.

Vzhledem k několikaleté tradici v účetním a daňovém světě a pedagogickým zkušenostem jsme své služby rozšířili o pořádání školení a kurzů, které jsou obohaceny o praktické příklady a zkušenosti.

 

Kdo jsme?

Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených zákazníků a objemu poskytovaných služeb, a tím vzniklá potřeba zaměstnání dalších spolupracovníků. Dalším z důvodů byl záměr zkvalitnit poskytované služby například zastupitelností jednotlivých pracovníků navzájem v případě nemoci apod.

 

Jak pracujeme?

K vedení účetnictví používáme zejména SW společnosti Stormware—POHODA, se kterým máme dobré zkušenosti jak v individuálních, tak síťových verzích. Dále pracujeme v SW společnosti Altus software–VARIO a máme zkušenosti i se SW společnosti Cígler software—MONEY. Personalistiku a mzdové účetnictví zpracováváme v SW společnosti Stormware – PAMICA. V případě zájmu jsme schopni tisknout skryté výplatní pásky.

 

Vedení účetnictví poskytujeme dvěma způsoby:

  • - plně externím způsobem, tj. vyzvedneme si doklady na Vámi určeném místě, zpracujeme ve svých prostorách a dovezeme opět zpět.

  • - mnohem oblíbenějším způsobem je zpracování u zákazníka, kdy  pověřený spolupracovník dochází na základě dohody pravidelně do Vašich prostor, kde doklady zpracuje na naší výpočetní technice. Doklady tak neopouští Vaše prostory a jsou Vám neustále k dispozici.

Dále máme zkušenosti i se zpracováním účetnictví na účetním systému zákazníka pomocí vzdáleného přístupu.

 

Naši zákazníci

Mezi klienty společnosti ZULU F&E s.r.o. patří menší a střední firmy působící na českém i zahraničním trhu v oblasti výroby, obchodu a služeb, především společnosti s ručením omezeným, ale i veřejné obchodní společnosti, občanská sdružení, SVJ a organizační složky zahraničních subjektů.

 

 

Naše filosofie

Našim cílem je poskytovat našim zákazníkům služby na vysoké úrovni a využít všech výhod vyplývajících ze spolupráce několika spolupracovníků, jako jsou vzájemná zastupitelnost, širší znalostní báze a další. Dále se snažíme minimalizovat čas, který musí zákazník trávit nezbytnou administrativou tím, že nabízíme vyzvedávání a zpětné předávání dokladů naší společností, zpracování dokladů na místě přímo u zákazníka nebo zastupování zákazníka na úřadech. Přitom se snažíme zachovat konkurenceschopné ceny.

V naší společnosti dbáme především na pečlivost a kvalitu. Každému zákazníkovi se kromě pověřeného spolupracovníka aktivně věnuje i jednatel společnosti, který dbá na to, aby byla práce předána v náležité kvalitě a včas. Při uzavření nové smlouvy vykonává zpočátku veškerou práci u nového zákazníka vždy jednatel naší společnosti, aby se detailně seznámil s potřebami zákazníka. Zároveň se snažíme veškeré názory zákazníka promítnout do poskytovaných služeb a neustále tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

 

Něco Vám zde chybí? Neváhejte nám napsat. U nás je vše možné!

 

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Zuzana Prokopovičová

Kontaktní telefon: +420 603 105 980

 

 

Cena za služby ZULU F&E, s.r.o.

 

dle ceníku

 

Kde nás najdete?